Философия на бизнеса: Иновации, постоянство и честност

Визия

Да бъде най-конкурентното предприятие за стомана в света

Мисия

Като лидер на бъдещата стоманена индустрия

Културна осведоменост

Знание и действие

Корпоративна култура